element dekoracyjny kwiaty

Gdy umrze ktoś bliski:

Gdy zgon nastąpi w domu.

 • Należy wezwać lekarza rodzinnego lub lekarza pogotowia ratunkowego, który stwierdzi zgon i wystawi kartę statystyczną lub kartę informacyjną.
 • Zadzwonić do nas, w celu zamówienia przewozu.

Gdy zgon nastąpi w szpitalu.

 • Należy odebrać kartę statystyczną zgonu od lekarza prowadzącego, bądź w dziale statystyki danego szpitala.
 • Przyjechać do jednego z naszych biur, w celu zamówienia usług związanych z organizacją pogrzebu.

Gdy zgon nastąpi w hospicjum.

 • Należy powiadomić osoby zarządzające hospicjum o wyborze naszego zakładu pogrzebowego w przypadku zgonu.
 • Odebrać kartę statystyczną zgonu od lekarza prowadzącego.
 • Przyjechać do jednego z naszych biur, w celu zamówienia usług związanych z organizacją pogrzebu.

Gdy zmarły został przewieziony do Zakładu Medycyny Sądowej.

 • Należy odebrać z prokuratury zgodę na pochowanie oraz z ZMS kartę statystyczną zgonu.
 • Przyjechać do jednego z naszych biur, w celu zamówienia usług związanych z organizacją pogrzebu.

 

UWAGA!
Karta statystyczna zgonu wystawiona przez lekarza jest podstawą wydania aktów zgonu przez Urząd Stanu Cywilnego, któremu terytorialnie podlega miejsce zgonu, a nie ostatnie miejsce zamieszkania osoby zmarłej.

Wymagane dokumenty:

W celu sprawnego załatwienia wszystkich formalności związanych z pogrzebem prosimy o przygotowanie:

 • karty zgonu wystawionej przez lekarza lub aktu zgonu i karty zgonu zarejestrowanej w USC,
 • dowodu osobistego osoby zmarłej (jeżeli zgon nie został jeszcze zarejestrowany w USC),
 • dowodu osobistego organizatora pogrzebu,
 • legitymacji emerytalnej lub rencisty osoby zmarłej,
 • dokumentów niezbędnych do udokumentowania prawa do grobu.

Całodobowy przewóz ciała osoby zmarłej do chłodni ZCK:

zgłoszenia telefoniczne: (58) 660 89 50 lub (58) 679 13 08